Υπηρεσιες

  • Ψυχιατρική επίσκεψη – Συνταγογράφηση φαρμάκων
  • Διαγνωστική εκτίμηση
  • Κλασσική ψυχανάλυση
  • Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ενηλίκων
  • Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία εφήβων
  • Συμβουλευτική οικογενείας
  • Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας
  • Συντονισμός και εποπτεία φορέων και ιδρυμάτων
  • Έκδοση πιστοποιητικών για κάθε νόμιμη χρήση (κατόπιν κλινικής εξέτασης)