Που απευθυνεται

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενηλίκους και εφήβους, οι οποίοι έχουν επίγνωση του πόσο σημαντικός είναι ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου-ψυχικό όργανο. Στην σημερινή εποχή εκτός από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει συντελεστεί στον δυτικό κόσμο και μια ραγδαία ανάπτυξη των συναισθηματικών καταστάσεων που ενυπάρχουν στο ψυχικό όργανο. Πιστεύουμε ότι το ανθρωπινό ον δεν μπορεί να κινείται σε δυο παράλληλους και μη συμπλέοντες κόσμους, την τεχνολογία και τον ψυχισμό νεαντερντάλις, οι οποίοι δεν θα συναντηθούν ποτέ . Διευκρινίζεται εντόνως ότι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία δεν αφορούν θεωρητικά σχήματα αλλά συμπίπτουν σήμερα με την εξέλιξη της ίδιας της ζωής ενός εκάστου εξ ημών. Πρόκειται για βιωματική άσκηση-ιατρεία κατά την οποία το υποκείμενο θα κληθεί να εργαστεί μέσα από μια σταθερή και επίπονη διαδικασία των τριών συστημάτων οργανικό, ψυχικό, νοητικό ούτως ώστε το άτομο αυτό να μπορεί να διάγει όλον τον βίο του, εργασία , σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα και λοιπά με έναν τρόπο καθόλου αποσπασματικό, τουναντίων όσο το δυνατόν αρκούντος εγωσυντονικό.
Είναι ευνόητο ότι όλες οι ψυχιατρικές παθήσεις-κατηγοριοποιήσεις ανήκουν στα δυσεπίλυτα και αφρόντιστα μέρη του ψυχικού οργάνου, τα οποία ο καθένας από μόνος του δεν δύναται να τα αντιμετωπίσει με πολύ δυσάρεστες συνέπειες γι αυτόν. Το ψυχικό όργανο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει παραμείνει ατροφικό καθότι παραμελείται συστηματικά από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία εν γένει όπου οι παραπάνω παράγοντες δίνουν μονομερή έμφαση στα δυο υπόλοιπα συστήματα του ανθρώπου, το οργανικό και το νοητικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συντήρηση και η εξέλιξη των πλέον πρωτόγονων ασυνείδητων μηχανισμών, αυτών της σχάσης και της άρνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο με προεξάχοντες προεκτάσεις, την έννοια των δίπολων. Καλό-κακό, ηθικό-ανήθικο, όμορφο-άσχημο, αλήθεια-ψέμα, κοκ.

 

2ab9ca1

Χαράλαμπος Τρομαρίδης
Επιστημονικός Διευθυντής FreudForum